Hanger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn phải đi qua hành lang dài mà không cần chạm đất và với sự giúp đỡ của một số lianas. Bạn sẽ phải cân bằng cơ thể mà không cần nghỉ ngơi, thu thập tiền xu và tránh cưa sắc nét. Mặc dù bạn không lo lắng, bạn có rất nhiều sức đề kháng với những cú đánh và bạn sẽ có thể tiếp tục mặc dù bạn bị mất cho đến khi cuối cùng của chi.