Hanger 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển khi Người nhện phát hành dây thừng và vung bạn càng xa càng tốt. Tránh những nguy hiểm của từng cấp độ hoặc cuối cùng bạn sẽ mất các bộ phận của cơ thể.