Handless Millionaire 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có muốn trở thành một triệu phú một tay không? Không? Sau đó, rất cẩn thận khi bạn đặt bàn tay của bạn dưới chém này để có được giữ của dự luật mà chỉ là ở phía bên kia. Nếu bạn làm đúng, bạn có thể làm giàu, giữ cánh tay của bạn, trong cuộc thi này là sự tàn ác tinh khiết và ngon.