Hamsternikus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một nhà khoa học biến đổi trong cơ thể của một hamster trong phòng thí nghiệm phải giải quyết hai mê cung nếu anh ta muốn phục hồi hình dạng con người của mình. Nhét vào quả bóng nhựa quay của nó, chuột đồng sẽ buộc phải di chuyển đồ vật một cách thông minh để đạt được các đầu ra khác nhau.