Halloween Pregnant Check Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

mẹ ma cà rồng này là háo hức để xem sự ra đời của vật hút máu nhỏ trong tương lai của họ. Vì lý do này đi đến bác sĩ, mà bạn cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc cần thiết và đề nghị một chế độ ăn uống, mặc dù hemoglobin thay đổi nước ép đào, nên nuốt nó vì lợi ích về sức khỏe của đứa trẻ trong tương lai.