Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

mẹ ma cà rồng này là háo hức để xem sự ra đời của vật hút máu nhỏ trong tương lai của họ. Vì lý do này đi đến bác sĩ, mà bạn cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc cần thiết và đề nghị một chế độ ăn uống, mặc dù hemoglobin thay đổi nước ép đào, nên nuốt nó vì lợi ích về sức khỏe của đứa trẻ trong tương lai.