Halloween Hit

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra mục tiêu của bạn bằng cách ném các vật sắc nhọn chống lại các quả cầu chuyển động. Cố gắng để phù hợp với màu sắc của cả hai. Nếu bạn cũng có thể đánh các đối tượng khác nhau được sắp xếp, tốt hơn nhiều. Cao hơn sẽ là điểm số và niềm vui của trò chơi này đầy đủ lý do cho ngày lễ Halloween.