Halloween Bingo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích Halloween và bạn thích bingo, bạn sẽ thích một trò chơi kết hợp cả hai. Các roulette sẽ quay trong một thời gian dài và khi số lượng đi ra, bạn sẽ phải nhìn nó lên trên bảng của bạn và đánh dấu nó với một quả bí ngô. Cạnh tranh với máy hoặc với bạn bè và dành một ngày Halloween không thể nào quên.