Halloween Archer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Archer yêu thích của chúng tôi đặc biệt bận rộn vào Halloween, vì nó không ngừng mưa bầu, mắt và những thứ khác cũng tuyệt vời và kinh tởm. Tính khoảng cách, hướng và sức mạnh để phóng mũi tên của bạn và biến chúng thành picadillo. Hạnh phúc săn bắn và hạnh phúc Halloween!