Hailey´s Fabulous Hairstyle Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hayley muốn có một sự thay đổi và cần sự giúp đỡ của bạn để sao chép các kiểu tóc của từng thử thách. Sử dụng các loại thuốc nhuộm, cắt, uốn, ép tóc để đạt điểm cao. Bạn cũng có thể thỏa sức thể hiện trí tưởng tượng của mình trong thử thách sáng tạo.