Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để lãnh đạo chỉ huy của bạn của máy bay chiến đấu thiện chiến để tiêu diệt ba tháp của kẻ thù, thậm chí nếu nó có để chiến đấu melee ép tất cả các loại vũ khí có sẵn trong doanh trại.