Gunslingers: Wild Western Wolf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đắm chìm trong vũ trụ bụi bặm ở phía tây với sự giúp đỡ của hai khẩu súng lục, súng trường và các loại vũ khí khác. Với tất cả chúng, bạn sẽ phải đối mặt với những kẻ ngoài vòng pháp luật, những người sẽ tìm kiếm bạn khăng khăng để kết thúc bạn. Tùy chọn nhiều người cung cấp thêm liều cảm xúc và chủ nghĩa hiện thực.