Gunners

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tay súng đấu tay đôi với kẻ thù của mình. Nhưng không phải đột ngột, mà là từng người một và khi bạn lên tầng này qua tầng khác. Khi bạn đến nơi, bạn sẽ phải tính toán hướng của viên đạn trước khi bóp cò. Thành công trong đầu có giá trị nhiều điểm hơn. Nhưng mục đích tốt hoặc nó sẽ là bạn cuối cùng câu đố.