Gunmach

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm con robot nhỏ này đã kết hợp một khẩu pháo laser để đối đầu với các máy phá hoại khác nhau sẽ xuất hiện. Bạn càng thăng tiến, bạn càng có nhiều lựa chọn để cải thiện sinh vật kim loại và vũ khí của mình. Nhưng hãy cẩn thận, các robot của phía bên kia không có lòng thương xót.