Gunblood

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh bạn là cao bồi nhanh nhất đặt tay lên bộ sạc cho đến khi kết thúc đếm ngược, và sau đó bạn bắn trước khi đối thủ của bạn. Bạn cũng phải chứng minh chai chụp kỹ năng của bạn hoặc chim bay.