Gun Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang ở trong một hành lang tối tăm và từ từ tiếp cận zombie, sẵn sàng để nuốt khuôn mặt của bạn. Làm thế nào để trả lời?, Bởi vì với tất cả các pháo binh bạn có lúc xử lý của bạn, đó là rất tốt. Mở rộng sức mạnh của bức ảnh của bạn trong khi nạp đạn và xem nổ Undead như bong bóng.