Gun Night.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi bắn súng này rất nhanh, bạn phải giết tất cả người dùng vào phòng trước khi họ giết bạn. Nhận đạn mỗi khi bạn giết một trong số chúng và thoát khỏi những phát súng của kẻ thù.