Gun Man

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tay súng đánh một trận đấu tay đôi với kẻ thù của mình. Nhưng không phải đột ngột, mà là từng người một và khi bạn lên tầng này qua tầng khác. Khi bạn đến nơi, bạn sẽ phải tính toán hướng của viên đạn trước khi bóp cò. Các hit trong đầu có giá trị nhiều điểm hơn. Nhưng nó tốt hoặc bạn sẽ là người cuối cùng bị đánh đố.