Gummy Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một bảng trống phải điền khối cao su dựa phù hợp với kích cỡ khác nhau. Nếu bạn quản lý để hoàn thành một dòng, nó sẽ biến mất và bạn có thể tiếp tục đặt khối. Trò chơi kết thúc khi không có nhiều không gian để điền vào một quả bom nguyên tử và tiêu diệt thành phố của bạn.