Gumball : Class Spirits

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tinh thần ghen tị đã đến trường Gumball và đang ảnh hưởng đến mọi người. Vì lý do đó con mèo xanh quyết định kết thúc nó, làm thế nào ?, Bao quanh nó bằng muối và bẫy nó để nó biến mất. Tuy nhiên, bạn nên tránh bị nhiễm bởi cả tinh thần và bạn bè của bạn đã sở hữu.