Guitar Hero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ bạn có thể bắt chước các trò chơi nổi tiếng và sôi động Guitar Hero từ màn hình của điện thoại. Một số nút màu lướt qua các dây của guitar của bạn, bấm những người cùng màu khi thời gian đến. Chỉ bằng cách này, bạn sẽ đạt được liên tục thưởng thức một giai điệu mạnh mẽ của rock and roll.