Guess Who?

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các trò chơi hội đồng quản trị nổi tiếng chuyển sang màn hình của thiết bị của bạn bằng cách làm theo các quy tắc tương tự: Chọn một nhân vật mà đối thủ của bạn sẽ cố gắng tìm câu hỏi Sobe ngoại hình của họ. Bạn phải làm theo các động thái tương tự để đưa ra ánh sáng những nhân vật mà đã được lựa chọn bởi ông, bà hoặc nó.