Guess the World, Alien Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người ngoài hành tinh có kế hoạch để đến thế gian để xâm nhập vào nó, nhưng trước tiên phải học ngôn ngữ của con người, vì vậy họ phát minh ra một trò chơi mà chúng xuất hiện hình ảnh của những thứ của riêng hành tinh xanh của chúng ta và phải đánh vần chúng một cách chính xác. Kiểm tra tốc độ của bạn với các phím và hiển thị người ngoài hành tinh mà chúng ta thông minh hơn họ.