Grim Symbols

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người học việc của một pháp sư với một nhiệm vụ, ngăn chặn cuộc xâm lăng của những sinh vật quái dị từ trên trời rơi xuống. Mỗi người trong số họ có một dấu hiệu được ghi, bạn phải sao chép chính xác để phép thuật có hiệu lực và bạn có thể tiêu diệt từng kẻ xâm lược trước khi chúng chạm đất.