Grim Fall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất Doña Muerte dựa trên lưỡi hái của mình trên một số ít các nhân vật hình học. Nhiệm vụ của bạn là biến những thứ này biến mất để Doña Muerte sẽ xuống từng chút một. Tránh rơi vào khoảng trống và cố gắng tích lũy càng nhiều ngôi sao càng tốt.