Grenade Toss

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tính toán một cách chính xác các lực lượng và góc để khởi động lựu đạn rơi vào những người lính của kẻ thù và hoàn thành chúng càng sớm càng tốt.