Greedy Snake

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con rắn này rất tham lam. Và cô ấy đói. Anh ấy muốn tất cả trái cây cho mình. Vì vậy, bạn sẽ phải hài lòng với cô ấy bằng cách hướng cơ thể tội lỗi của cô ấy theo hướng của tất cả những thực phẩm xuất hiện trên mặt đất. Bạn càng ăn nhiều, bạn càng phát triển và càng khó di chuyển mà không tự mình bước đi, đó là điều sẽ kết thúc trò chơi.