Grand Shift Auto

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tội phạm đầy giận dữ cho xã hội. Càng thu thập tất cả vũ khí bạn tìm thấy và ra ngoài để giải phóng hỗn loạn. Loại bỏ cuộc sống vô tội của con người, lái xe một cách thiếu thận trọng và kích động tình trạng hỗn loạn tàn bạo, khủng khiếp và tàn bạo. Lý tưởng để chống lại stress! pacogames