Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đặt mình vào vị trí của một kẻ giết người của Mafia và dính để tạo ra sự tàn phá trong một thành phố lớn nằm trong sa mạc. Đó là mục đích duy nhất, bắn, phá hủy, góp phần hoảng sợ và đôi khi lái xe hoặc bay trực thăng. Lấy kẻ xấu trong bạn và tận hưởng những thời gian khó khăn. pacogames