Governor of Poker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quận chỉnh chiến thắng trò chơi poker. Up bạn sẽ thấy tình hình và hướng dẫn; khi bạn chạm xuống tùy chọn xuất hiện 'Fold' đi, 'Gọi' cho đặt cược tối thiểu và 'Nâng cao' cược rằng việc di chuyển móng ngựa gì qu