Governor Of Poker: Black Jack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang ở miền Tây hoang dã, nơi chàng cao bồi và ngoài vòng pháp luật là những khuôn mặt trong poker sống chơi phòng hoặc jack màu đen. Kiểm tra kỹ năng của bạn để lựa chọn các loại thẻ và đặt cược với chip. Đáp ứng cao nhất, ném chúng vào hội đồng quản trị và xem có bao nhiêu đối thủ của bạn phải đối mặt chuyển sang màu xanh.