Goose Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời gian khi không có máy tính, không nén hoặc điện thoại di động. Và cách duy nhất để có một thời gian tốt là để lên trò chơi. Là trò chơi của Goose, bây giờ trong phiên bản kỹ thuật số. Tuy nhiên, bản chất của nó vẫn không thay đổi, vì mọi thứ vẫn phụ thuộc vào xúc xắc ném và xem những gì ngỗng đạt đến vạch đích đầu tiên.