Goodgame Gangster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

GTA phong cách trò chơi mà trong đó bạn bắt đầu một nghề nghiệp trong thực hiện công việc Mafia cho Bố già. Bắt đầu làm việc như một người gác cổng và nhận được tiền để mua vũ khí và để thăng tiến trên thế giới.