Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Sự miêu tả

Ông điều hành một trang trại thu ngô và các sản phẩm thức ăn khác để nuôi gà và các động vật khác mà bạn nhận được.