Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Ông điều hành một trang trại thu ngô và các sản phẩm thức ăn khác để nuôi gà và các động vật khác mà bạn nhận được.