Good Impression

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

mẹ của bạn gọi cho bạn và nói với bạn rằng trong ba phút sẽ làm cho một lần để xem căn hộ mới của mình. Vấn đề là hôm qua bạn đã tổ chức một bữa tiệc và là một mớ hỗn độn. bạn sẽ có thể để làm sạch nó và để lại nó một mình một lần nữa trước khi mẹ bạn gọi cửa của bạn?. Tận dụng thử nghiệm!.