Good Doggo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải xếp các cookie hình xương trên mũi con chó đói này. Cố gắng duy trì sự cân bằng. Tại một thời điểm nhất định, con chó sẽ ném chúng trong không khí và sẽ ăn chúng khi chúng rơi, đó là điều mà bạn cũng sẽ phải kiểm soát bản thân. Bạn càng ăn, càng có nhiều điểm và nhiều khả năng để cải thiện động vật.