Gone Fishing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay nó là một câu cá nhỏ. Lấy cây gậy và súng, bởi vì bạn sẽ cần nó. Cố gắng bắt càng nhiều cá càng tốt. Sau đó, khi bạn có chúng, ném chúng qua không trung và bắn chúng trước khi chúng trở lại nước. Càng nhiều điểm, nhiều tiền hơn và nhiều khả năng hơn để cải thiện đội bóng của bạn.