Golf Park

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để quả bóng đi vào lỗ, bạn sẽ không phải tính khoảng cách, cũng không phải vòng cung, chỉ đơn giản là sức mạnh của cú đánh. Tùy thuộc vào khoảng cách của lỗ, và tùy thuộc vào chiều cao đối với gò của bạn, giữ nút xuống cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái. Trò chơi chăm sóc phần còn lại. Bạn có thể thất bại mười lần, từ đó tất cả sẽ bắt đầu lại.