Golf Blast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thách thức mục tiêu của bạn bằng cách cố gắng tạo ra một lỗ hổng trong một lần bắn hoặc sử dụng càng ít càng tốt. Nếu bạn nhận được ba ngôi sao của mỗi cấp độ, bạn sẽ thêm nhiều lượt truy cập.