Goldie Princess Mommy Birth

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Goldie sẽ trở thành một người mẹ. Con trai cô ấy rất lo lắng để ra ngoài, vì vậy bạn sẽ phải hỗ trợ cô ấy trong khi sinh con. Khi đứa trẻ được sinh ra, bước tiếp theo là chăm sóc chăm sóc đầu tiên của họ. Đặt tất cả nỗ lực của bạn để vào cuối ngày họ là một người mẹ hạnh phúc và trẻ em và tràn ngập với tình yêu lẫn nhau.