Golden Acres

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra kỹ năng chiến lược của bạn và chuyển đổi một mặt bằng nhỏ chết trong một đế chế nông dân với người bạn đáng kinh ngạc của mình, con dê Freddy. Gieo và phát triển, làm tăng và xây dựng, thương mại và mua. Trong một từ: Triumphs!.