Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tàu này được nạp bằng vàng và phải đến đích. Nhưng các bài hát chưa hoàn thành, vì vậy bạn phải là một kỹ sư đặt chúng một cách chính xác để tàu có thể di chuyển về phía trước. Đôi khi nó sẽ được đơn giản, trong những người khác, bạn sẽ phải kích hoạt các màng não cho đến khi tìm ra giải pháp.