Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đào mỏ sâu, bạn có thể để có được tất cả những vàng và đá quý như bạn có thể. Ngoài ra, bạn tìm thấy kho báu bị mất và các công cụ để giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn.