Gold Panic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp các thợ mỏ để có được càng nhiều vàng như bạn có thể may mắn, nó dẫn cốm bất kỳ cách nào bạn có thể để giỏ hàng của bạn. Sử dụng các quả bom phát nổ đá phiền và tránh nhện.