Gold Miner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thợ mỏ này muốn có được tất cả những vàng và kho báu dưới lòng đất, để vượt qua các cấp độ, bạn phải có được số tiền đô la thiết lập để "GOAL".