Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

thợ mỏ này muốn có được tất cả những vàng và kho báu dưới lòng đất, để vượt qua các cấp độ, bạn phải có được số tiền đô la thiết lập để "GOAL".