Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lớp đất có đầy vàng và nhiệm vụ của Jack Vejo bao gồm thu thập tất cả các mảnh anh có thể, đặc biệt là những cái lớn nhất. Đối với điều này, bạn sẽ phải có mục tiêu rất tốt mỗi khi bạn ném móc của cần cẩu mạnh mẽ.