Gold Miner HD

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lòng đất đầy vàng và nhiệm vụ của bạn là để thu thập tất cả các mảnh bạn có thể, đặc biệt là những người lớn hơn. Bạn sẽ phải có bắn rất tốt mỗi khi bạn cast móc cẩu mạnh mẽ.