Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Phiên bản mới của các thợ mỏ vàng trò chơi cổ điển, ra mắt đỉnh cao bằng nhau để loại bỏ khối để có được để có được vàng và các vật liệu quý khác mà bạn tìm thấy.