Gold Mine

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản mới của các thợ mỏ vàng trò chơi cổ điển, ra mắt đỉnh cao bằng nhau để loại bỏ khối để có được để có được vàng và các vật liệu quý khác mà bạn tìm thấy.