Gold Mine Strike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp các thợ mỏ để có được tất cả các vàng bạn có thể ném mỏ vào đá để tiêu diệt chúng và đạt được nó. Hãy cũng chất nổ và chất nổ khác để đi nhanh hơn trong công việc của bạn.