Gold Mine Strike Christmas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trợ giúp Santa để có được món quà Giáng sinh cho đêm tung kẹo để thu thập ba hoặc nhiều hơn của cùng một màu sắc và tránh sử dụng hết các xe trượt tuyết.