Gods of Arena

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Great trò chơi võ sĩ giác đấu, trong đó bạn phải nhận được của bạn là tốt nhất. Kiếm được đồng tiền trong mỗi trận chiến và mua vũ khí mới và nâng cấp cho máy bay chiến đấu của bạn, bạn cũng có thể mua nô lệ mới mạnh mẽ để cạnh tranh.